Live stream preview

Next video will start in 30 seconds

Medkänslans Meditation För Deeksha Givare (Oneness Välsignelse Givare)

Close Open

(Spanish) Compassion Meditation For Deeksha Givers / Oneness Blessing Givers

COMPASSION MEDITATION FOR DEEKSHA GIVERS (ONENESS BLESSING GIVERS) • 8m 33s

Up Next in COMPASSION MEDITATION FOR DEEKSHA GIVERS (ONENESS BLESSING GIVERS)

 • Medkänslans Meditation För Deeksha Gi...

  Medkänsla öppnar ditt hjärta, öppnar din kropp och ditt medvetande och banar väg för det Gudomliga att flöda genom dig.

  Medkänslan väcker upp hjärtat och hjärtat ger sedan sig självt som en boning för det Gudomliga att nå ut och läka världen.

 • מדיטציית החמלה עבור נותני הדיקשה (נות...

  חמלה פותחת את ליבך, פותחת את גופך ואת תודעתך ומפנה מקום עבור האלוהי לזרום דרכך.
  חמלה מעירה את הלב והלב מציע את עצמו להיות משכנו של האלוהי בשביל לרפא את העולם.

 • (Telugu) Compassion Meditation For De...

  Compassion opens your heart, opens your body and your consciousness making room for the Divine to flow through you.
  Compassion awakens the heart and the heart then offers itself as an abode of the Divine to heal the world.