Watch this video and more on Breathing Room: Guided Meditation for Calm and Inspiration

Watch this video and more on Breathing Room: Guided Meditation for Calm and Inspiration

Medveten Skapare - Soul Sync (Swedish)

Ekam Circle (Swedish) • 17m

Up Next in Ekam Circle (Swedish)

  • Livet i ett Andetag (Swedish)

    Det finns en naturlig helare i alla. Den här meditationen lär dig andningstekniker som hjälper till att distribuera syret till dina celler. Det här hjälper kroppen av läka och återställas. På den här återupplivade och avslappnade platsen förångas dimma och röra. Du börjar att se skönheten och har...