Live stream preview

Next video will start in 30 seconds

Peace meditation ಶಾಂತಿ ಧ್ಯಾನ (Kannada)

Close Open

Accessing The Divine ದೈವಾನುಗ್ರಹ (Kannada)

Free Meditations ಉಚಿತ ಧ್ಯಾನಗಳು (Kannada) • 6m 54s

Up Next in Free Meditations ಉಚಿತ ಧ್ಯಾನಗಳು (Kannada)

  • Peace meditation ಶಾಂತಿ ಧ್ಯಾನ (Kannada)

    ಈ ಶಾಂತಿ ಧ್ಯಾನಗಳು ಮಾನವ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯತ್ತ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರಪಂಚದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಜೊತೆ ನೀವು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ. 9 ನಿಮಿಷಗಳ ಈ ಧ್ಯಾನವು ಉಸಿರಾಟ, ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಹಾಯಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುವುದನ್ನ...

1 Comment