Watch this video and more on Breathing Room: Guided Meditation for Calm and Inspiration

Watch this video and more on Breathing Room: Guided Meditation for Calm and Inspiration

ವಿಶ್ವಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಧ್ಯಾನ- ದಿನ 4 (ರಾತ್ರಿವೇಳೆಯ ಧ್ಯಾನ)

ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ಗಳು - ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. Master Meditation • 10m

Up Next in ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ಗಳು - ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. Master Meditation

  • ನವೀಕರಣದ ಉಸಿರು: 5 ನೇ ದಿನ - Breath of r...

    ಉಸಿರಾಟವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಿರುವ ಜೀವ ಶಕ್ತಿ. ನಮ್ಮ ದೇಹದ 80% ವಿಷ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು, ಉಸಿರಾಟದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಈ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ. ಈ ಧ್ಯಾನವನ್ನು 5 ಉಸಿರಾಟದ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಪಟ್ಟಿರುವ ಧ್ಯ...

2 Comments