Live stream preview

Watch this video and more on Breathing Room - Guided Meditation for Calm and Inspiration

Watch this video and more on Breathing Room - Guided Meditation for Calm and Inspiration

04 Soul Sync för Rikedom (Swedish)

Soul Sync Fest (Swedish) • 14m

Up Next in Soul Sync Fest (Swedish)

  • 05 Soul Sync för hälsa och läkning (S...

    Vår kropp är en av de första gåvorna vi får från universum. Vår kropp är vår att behålla under hela livet. Att respektera den och ta hand om den är en extraordinär andlig övning.

  • 06 Soul Sync för uppmärksamhet och in...

    Intelligens är inte bara en ansamling av information. Viktigare är, att det är sinnets förmåga att uppmärksamma. Endast genom uppmärksamhet kan den mänskliga hjärnan skapa förbindelser mellan olika uppgifter som är nödvändiga för att bryta igenom och och hitta lösningar.