నాలుగు పరమ రహస్యాలు TFSS - Telugu

నాలుగు పరమ రహస్యాలు TFSS - Telugu

శ్రీ ప్రీతాజీ, శ్రీ క్రిష్ణాజీ 'నాలుగు పరమ రహస్యాలు' అనే వారి పుస్తకం నుండి మీ ద్వారా చేయించడానికి మార్గదర్శనం చేస్తారు.

నాలుగు పరమ రహస్యాలు అనే పుస్తకం లోని ధారావాహిక ధ్యానాలతో మీ చైతన్యంలోని నిగూఢమైన శక్తికి ద్వారాలు తెరుచుకుంటాయి. ఓ అండ్ ఓ అకాడమీ వ్యవస్థాపకులు శ్రీ ప్రీతాజీ, శ్రీ కృష్ణాజీ మీలోని విభజనాత్మక అంశాలను గుర్తించాలా మార్గనిర్దేశం చేసి, మీలో సంపూర్ణతను పునరుద్ధరించడానికి సహాయం చేస్తారు. ఈ ప్రేమ స్థితి నుండి, మీరు భయాన్ని వదిలి ఐశ్వర్యం, ఆనందంతో కూడిన జీవితాన్ని సృష్టించడం నేర్చుకుంటారు.

Subscribe Share
నాలుగు పరమ రహస్యాలు TFSS - Telugu
 • సంకల్పం స్థిరపరచడం Setting-Your-Intention (Telugu)

  మీ అభీష్టాలను నెరవేర్చుకునే సంకల్పంతో మీ మొదటి అడుగు వేయండి. క్రమబధ్ధంగా మీరు చేయబోయే 21 ధ్యానాలలో ఇది మొదటి ధ్యానం.

 • ది గ్రేట్ సోల్ సింక్. Soul Sync Practice (Telugu)

  మనోహరావస్థకు మిమ్మల్ని చేర్చే శ్వాస క్రియ, ధ్వని, అవలోకనం, కల్పన ల ప్రవాహ క్రమాన్ని అనుభవించండి.

 • మీ అంతరంగ స్థితి. Your Inner State (Telugu)

  చిన్ననాటి అనుభవాల గతాన్ని ఉపశమింప చేయడానికి తోడ్పడే ఈ ధ్యానంలో మీ గతంతో అనుసంధానం అవ్వండి.

 • మీలో ని పసిబిడ్డ. Your inner child (Telugu)

  ఈ ధ్యానం సమయంలో మీలోని పసితనాన్ని
  తిరిగి పొందండి. గతాన్ని గమనించడం వలన మీ పరిమితుల నుండి విముక్తి పొంది, మీరు తేలిక పడుతారు.

 • సంతోషకరమైన బిడ్డ - సోల్ సింక్. Happy child - Soul Sync (Telugu)

  శ్వాస క్రియ, ధ్వని, ప్రకంపనలు కలియబోసిన ధ్యానం యొక్క అనుభవంతో మీలో ని సంతోషకరమైన బిడ్డను మేల్కొలపండి. అపురూప వరాలైన పసిబిడ్డలాంటి ఆశ్చర్యం, అమాయకత్వం, ఆనందం, నమ్మకాలను అనుభవించడానికి మీ చైతన్య ద్వారాలను తెరవండి.

 • సెరీన్ మైండ్. Serene mind practice (Telugu)

  మీ జీవితంలో ఏ పరిస్థితుల్ని అయిన శాంతింప చేయడానికి ఈ 3 నిమిషాల అనుభవం మీకు మార్గం చూపుతుంది. ప్రతిరోజూ లేద ఒత్తిడి కలిగించే పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నప్పుడు ఈ సాధన చేయండి.

 • మీ గురించి మీరు తెలుసుకోండి. Know Your Self (Telugu)

  మీ గురించి మీకు ఉత్తమంగా పరిచయం చేసే శక్తివంతమైన కల్పన. మీలో మీరు శాంతిని కనుగొనడానికి ఇది చాలా ముఖ్యమైన అడుగు.

 • మీతో మీరు అనుసంధానం అవ్వండి. Connect to yourself (Telugu)

  మీ అంతరంగ సంఘర్షణలను గమనించడం నేర్చుకోండి. మీ పై మీరు తీర్పునివ్వడం ఆపి మీరు పొందాల్సిన ప్రేమ, కరుణను మీకు మీరు ఇవ్వండి.

 • శాంతిని కనుగొనడం. Finding Peace (Telugu)

  మీ అంతరంగ సత్యాన్ని పవిత్రంగా గుర్తించి అనుభవించండి. ఈ స్థితిలో "ఇలా ఉండాలి" లేద "ఇలా ఉండకూడదు" అన్నది లేదు. నిత్య జీవితం యొక్క ఒత్తిడిలు మీ వ్యక్తిగత నిజాలను ప్రశ్నించినప్పుడు ఈ ద్యానాన్ని ఉపయోగించండి.

 • అందమైన ఆంతర్యం - సోల్ సింక్ Beautiful self - Soul Sync (Telugu)

  మీ చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచంలో, మీ పరిస్థితులలో ఉన్న అన్ని ఆటంకాలను నిర్మూలనం చేసుకుని, మీలో శాంతిని కనుగొనడానికి మీ మార్గం సుగమం చేసుకోండి. శ్వాస క్రియ, కల్పనతో కూడిన ఈ ధ్యాన క్రమంలో కోరిక, వాస్తవం ఏకమమైపోతాయి.

 • విశ్వ వివేచనతో బంధం. Accessing universal intelligence (Telugu)

  విశ్వ వివేచనతో బంధం ఏర్పరచుకోవడానికి నాలుగు స్థాయిల్లో ప్రయాణిస్తాము.మీ ఉజ్వల భవిష్యత్తును భావించండి. అక్కడ మీరు కోరిన మార్పును సృష్టించడానికి శక్తి సామర్ధ్యాలు కనుగొంటారు.

 • రాత్రి వేళ ధ్యానం: సధ్యస్ఫురణ పొందడం. Nightly meditation (Telugu)

  మీ సధ్యస్ఫురణతో అనుసంధానం అయ్యి సహజంగా నిద్రపోండి. ప్రతిరోజూ హాయిగా నిద్ర పట్టడానికి ఈ రాత్రి వేళ ధ్యానం చేయండి.

 • అనుసంధాన ధ్యానం. Connection meditation (Telugu)

  ఈ ప్రగాఢమైన ధ్యాన అనుభవం మీలో ఎప్పుడూ ఉండే ప్రేమకు అనుసంధానం చేస్తుంది. అనుసంధానం మీ మెదడుకు అమృతము, మీ హృదయానికి పోషకము. మీరు ఇచ్చి, పుచ్చుకోవాలనుకునే ప్రేమకు అందుబాటులో ఉండటం నేర్చుకోండి.

 • బాంధవ్యాలను గుర్తించడం. Recognising Relationship (Telugu)

  నిజమైన ప్రేమతో కూడిన బాంధవ్యాలను సృష్టించడం కొరకు సహాయం చేసే ఒక అందమైన చిట్కా. బాంధవ్యాలు చిరకాలం నిలవాలంటే ప్రేమ మాత్రమే ఆధారం.

 • మీ హృదయాన్ని భావించండి. Feeling your heart (Telugu)

  మీ హృదయ స్పందన వినండి అప్పుడు మీరు కరుణను కనుగొంటారు. అదే ప్రేమకు స్వేచ్ఛకు మార్గం. ఈ అంతరంగ స్థితిని గుర్తించడం నిరంతర సాధన ద్వారా సులభతరం అవుతుంది.

 • జీవన చలన చిత్రం The Movie of life (Telugu)

  మీ జీవన చలన చిత్రంలో ముఖ్యమైన భాగం ఏమిటి? సులువైన రెండు నిముషాల ధ్యానం మీ సత్యాన్ని కనుగొనేలా చేస్తుంది.

 • ఒక క్రొత్త తపన A new passion (Telugu)

  ఈ ప్రపంచమంతా నీ వెన్నంటి ఉంది అనే భావనతో ప్రతిరోజూ నిద్ర మేల్కొంటే ఎలా ఉంటుంది. ఈ నాలుగు నిముషాల ధ్యాన క్రమం మీ జీవితంలో మీరు కోరుకున్న దానిని నెరవేర్చుకోనుటకు తోడ్పడుతుంది.

 • హృదయ పూర్వక భాగస్వామి - సోల్ సింక్. Heartfelt partner - Soul Sync (Telugu)

  మనోహరావస్థ అయిన అనుసంధాన స్థితికి మీ హృదయం జాగృతం అయ్యి, అమితమైన ప్రేమ నిండిన జీవిత భాగస్వామి గా భావించండి. ఈ సాధన ఒంటరిగా కాని లేద భాగస్వామితో కాని చేయవచ్చు.

 • మీ శక్తిని తెలుసుకోండి. Know your fuel (Telugu)

  మీరు చేతనామయ సృష్టికర్తగా అయ్యే ప్రయాణంలో ఉన్నారు. మీ ప్రగాఢమైన ఆనందపూరిత తపన యొక్క సహకారంతో మార్పును సృష్టించండి.

 • ఐశ్వర్యం తో మీ బాంధవ్యం. Your relationship with wealth (Telugu)

  మీకున్న భాంధవ్యాన్ని అర్థం చేసుకోండి. ఈ ధ్యానం సంపదను, ఐశ్వర్యాన్ని పెంచే మనసుని పెంపొందిస్తుంది. సంవృద్ది నిండిన మనసుని ఉత్సాహపరుస్తుంది.

 • మీ సారధిని కనుగొనండి. Discover your driver (Telugu)

  మిమ్మల్ని చెలింప చేసేదాన్ని అనుభవించండి. మీ అంతరంగ సత్యంతో సమ్మతమై, మీ కంటి ముందు కనిపించే మార్గం చూడండి.

 • చేతనామయ సృష్టికర్త - సోల్ సింక్ Concious creater - Soul Sync (Telugu)

  ఆఖరి సోల్ సింక్ ధ్యానం ధైర్యం నిండిన చేతనామయ సృష్టికర్తగా అవ్వడానికి మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది. ఇది పూర్తయితే మీరు నాలుగు పరమ రహస్యాలు పూర్తి చేస్తారు. ఎప్పుడెప్పుడు మీరు మనోహరఅవస్థను పొందాలనుకుంటారో, అందమైన ప్రపంచానికి దోహదపడాలనుకుంటారో ఈ సాధనలను తిరిగి చేయండి.