ಡಿವೈನ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ (Kannada)

ಡಿವೈನ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ (Kannada)

ಭಗವಂತನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗಾಗಿ ನೀವು ಕಾಣುವ ಕನಸಿನ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಈ ಡಿವೈನ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗಳು ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂದವ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧನೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವರು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಂತೆ ಭಗವಂತನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ತಾನೆ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ?

Subscribe Share
ಡಿವೈನ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ (Kannada)
 • ಡಿವೈನ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗಳ ಪರಿಚಯ (Kannada)

  ಭಗವಂತನ ಸಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ.
  ಮಾನವ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ನಡುವೆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಬಾಂದವ್ಯ ಇಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಈ ಧ್ಯಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ಸಂಭಂದವನ್ನು ಅನ್ನು ಪುನಃ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ.

 • ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ (Kannada)

  ಈ ಧ್ಯಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತವು ಸಹ ನೀವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  ಭಗವಂತನ ಆಲಿಂಗನದಲ್ಲಿರಿ. ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಭಗವಂತನ ರಕ್ಷಣೆ ನಿಮಗೆ ಸದಾ ಇರಲಿ.

 • ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಶರಣಾಗತಿ (Kannada)

  ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಿ.
  ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ. ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ತುಂಬಲು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

 • ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ (Kannada)

  ಎಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲದೇ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ.
  ಈ ಧ್ಯಾನವು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಗೆಳೆತನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ನೇಹವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ....

 • ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ (Kannada)

  ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ.

  ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಆ ಉತ್ತರಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆಯೇ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ.