Live stream preview

Next video will start in 30 seconds

ದೈವಾನುಗ್ರಹ (Kannada)

Close Open

ಸೆರೀನ್ ಮೈಂಡ್ ಅಭ್ಯಾಸ (Kannada)

ಉಚಿತ ಧ್ಯಾನಗಳು (Kannada) • 3m 44s

Up Next in ಉಚಿತ ಧ್ಯಾನಗಳು (Kannada)

  • ದೈವಾನುಗ್ರಹ (Kannada)

    Open your heart to the divine with ease.

    Have you ever felt as though you were drowning in your challenges? This meditation will shift you from panic and confusion to intuition and calm; access your greater self and find the strength you seek.

  • ಶಾಂತಿ ಧ್ಯಾನ (Kannada)

    ಶಾಂತಿಯುತ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಹ ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಜಾಗೃತಗೊಳ್ಳಿ.

    ಈ ಶಾಂತಿ ಧ್ಯಾನಗಳು ಮಾನವ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯತ್ತ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರಪಂಚದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಜೊತೆ ನೀವು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ. 9 ನಿಮಿಷಗಳ ಈ ಧ್ಯಾನವು ಉಸಿರಾಟ, ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಒಳ...