మాష్టర్ మెడిటేషన్స్: ఇక్కడ నుండి మీ ప్రయాణం ప్రారంభం అవుతుంది (Telugu)

మాష్టర్ మెడిటేషన్స్: ఇక్కడ నుండి మీ ప్రయాణం ప్రారంభం అవుతుంది (Telugu)

మాష్టర్ మెడిటేషన్స్: ఇక్కడ నుండి మీ ప్రయాణం ప్రారంభం అవుతుంది.

ఇక్కడ నుండి మీ ప్రయాణం ప్రారంభం చేయండి. ఈ అయిదు మెడిటేషన్లు మీ జీవితానికి కావలసిన పూర్తి సాధనలను అందిస్తుంది.

అయిదు రోజుల ఈ ప్రయాణం బ్రీదింగ్ రూమ్ మాష్టర్ మెడిటేషన్ సీరీస్ తో ప్రారంభించండి. ఈ అయిదు మెడిటేషన్లు ప్రశాంత జీవితానికి పునాది వేస్తాయి. ఈ సీరీస్ లోని ప్రతి ధ్యానం, దాని యొక్క ఫలితాలను పరిచయం చేస్తూ, మీరు ఏవిధంగా సాధన చేయాలో తెలియచేస్తుంది.

మీ అభీష్టాలను వెల్లడి చేసి, శాంతిని కలిగించే అభ్యాసాలను ముందుగా మీరు ప్రారంభిస్తారు. తరువాత మీ శ్వాసను గమనిస్తూ, మనసుని చేధిస్తారు. ఒకసారి స్పష్టత పొందాక మీ ఏకాగ్రత అంతరంగం వైపుకు మరలి మీతో మీరు అనుసంధానం అయ్యి సధ్యస్ఫురణకు ఆహ్వానం పలుకుతారు.

Subscribe Share
మాష్టర్ మెడిటేషన్స్: ఇక్కడ నుండి మీ ప్రయాణం ప్రారంభం అవుతుంది (Telugu)
 • సోల్ సింక్: మొదటి రోజు Day 1 - Soul Sync (Telugu)

  మీ అభీష్టాలను నెరవేర్చుకుని, సామరస్యతను సృష్టించ గలిగే నిశ్చలత, విస్తారతలకు ప్రవేశం. ఈ క్రమబద్దమైన
  శ్వాస క్రియ, ధ్వని, కల్పన, గమనము మిమ్మల్ని జీవితంతో విలీనమవ్వడానికి సహాయం చేస్తుంది.
  ప్రతిరోజూ ఉదయం ఈ ధ్యానం చేయడం చాలా ఉత్తమమైన అనుభవం. ఈ ప్రయాణం తరువాత మీరు ఉత్తేజితం పొందుతారు. ఎంతకెంత మీరు ఈ స...

 • సెరీన్ మైండ్: రెండవ రోజు Day 2 - Serene Mind (Telugu)

  మీలో ని ఒత్తిడిని నిర్మూలనం చేసి, అసౌకర్య భావాల నుండి నిశ్చలతకు, ఉనికికి కేంద్రీకృతమవుతారు. పోరాటం లేద పారిపోవడానికి స్పందించే మెదడులోని భాగం అమిగ్డాలాను అది రిలాక్స్ చేస్తుంది. ఎప్పుడెప్పుడు మిమ్మల్ని చెడు ఆలోచనలు, గందరగోళమైన మనసు ప్రస్తుతం నుండి దూరం చేస్తుందో కొద్ది నిమిషాల సమయం తీసుకుని ఈ ధ్య...

 • హృదయం తో అనుసంధానం : మూడవ రోజు. Day 3 - Heart Connection (Telugu)

  ఈ ప్రయాణం హృదయం లోకి తీసుకుని విభజన, ఒంటరితనం నుండి దూరమవ్వండి. శ్వాస క్రియను, కల్పనలు ఉపయోగించి ఈ చిన్ని ధ్యానం మీ శరీరం, మనసు, హృదయం తో అనుసంధానం చేస్తుంది. ఈ ప్రేమానుభంధం మీ బాంధవ్యాలను బలపరిచి, గొప్ప తాదాత్మ్యతను, ఇచ్చి మీరు ప్రేమించేదాన్ని మరింత చేరువ చేస్తుంది.
  చేయవచ్చు. ఈ ధ్యానం సమయం కేవల...

 • విశ్వ వివేచన తో అనుభంధం: నాలుగవ రోజు. (రాత్రి వేళ ధ్యానం) Day 4 Accessing UI (T)

  మన ఆంతర్యం యొక్క ఎరుకను విస్తరింపజేసినప్పుడు విశ్వ వివేచనను అనుభవిస్తారు. ఇక్కడ కష్టమైన నిర్ణయాలకు స్పష్టత, సమాధానాలు దొరుకుతాయి. ఈ అయిదు నిమిషాల ధ్యానం లో శ్వాసను, కల్పనలు వినియోగించి మీ ప్రగాఢమైన సధ్యస్ఫురణకు జాగృతం అవుతారు. ఇక్కడ నుండి నిజమైన ఙ్ఞానము యొక్క బలాన్ని అనుభవిస్తారు.
  మీరు పడుకోబోయే...

 • శ్వాస పునరుద్దీకరణ: అయిదవ రోజు. Day 5 - Breath of renewal (Telugu)

  మనలను కాపాడుతున్న జీవశక్తి శ్వాస. మన శరీరం లోని 80% విషపదార్ధాలు శ్వాస ద్వారానే తొలగించబడతాయి. పది నిమిషాలు పాటు శ్వాస ఆధారంగా జరిగే ఈ ధ్యానంతో జీవశక్తిలోని విషాలను తొలగించడం నేర్చుకోండి. పంచప్రాణాల యొక్క సనాతన భారతీయ సాధన మీ శరీరం లోని కణ కణాలను ఉఛ్వాస, నిచ్వాసలు ద్వారా ఉత్తేజితం చేయడానికి సహకరి...