ది బ్యూటిఫుల్ స్టేట్ (Telugu)

ది బ్యూటిఫుల్ స్టేట్ (Telugu)

ది బ్యూటిఫుల్ స్టేట్ ధ్యానాలు చాలా సులువైనవి, అంతే కాదు అవి మిమ్మలని చాలా తొందరగా మీకు అంతరంగంలో హాయినిస్తాయి.
బ్యూటిఫుల్ స్టేట్ ధ్యానాలు చేసేటప్పుడు మీలోని ఒత్తిడి తొలగి మీరు నిశ్చల స్థితికి చేరుకుంటారు.

Subscribe Share
ది బ్యూటిఫుల్ స్టేట్ (Telugu)
 • ది బ్యూటిఫుల్ స్టేట్ (Telugu)

  బ్యూటిఫుల్ స్టేట్ శక్తి ద్వారా ప్రేమని, సంపదని సృష్టించుకోండి.
  సరళమైన, సార్వత్రికమైన ఈ ధ్యానాలలో పాల్గొనండి. మీ హృదయాన్ని కృతజ్ఞతకు, కరుణకు, అంగీకరణకు జాగృతం చేయండి.

 • ఏకత్వాన్ని భావించండి (Telugu)

  మీ జీవితంలో ఎవరికైనా ఆనందాన్ని, శ్రేయస్సు ని అందచేయండి.
  ఈ ధ్యానంలో మనమందరం ఒకటేనని, మనం పంచుకుంటున్న చైతన్యం ఒకటేనని అర్ధం చేసుకుంటారు. ఈ జ్ఞానం మీకు కలిగినప్పుడు ఇతరుల క్షేమానికి కూడా మీ మనసులో స్థానాన్ని ఇస్తారు.

 • అనుసంధానం భావించండి (Telugu)

  మీ చుట్టు ఉన్న దానితో అనుసందానాన్ని అనుభవించండి.
  ఈ ధ్యానంలో పరస్పర సంబంధం అనే అనుభూతి నుండి మీరు జీవితాన్ని చూస్తారు. ఈ జ్ఞానాన్ని మీరు సొంతం చేసుకున్నప్పుడు మీ జీవితంలో కలిగే సవాళ్ళను ఎదుర్కొనే బలం మీకు కలుగుతుంది.

 • కృతజ్ఞతను భావించండి (Telugu)

  ప్రతి ఒక్కరి పట్ల, ప్రతి దాని పట్ల మీ హృదయంలో కృతజ్ఞతలో లీనమవ్వండి.
  ఈ ధ్యానం మీ హృదయంలో కృతజ్ఞత పెరగేలా చేస్తుంది. మీ జీవిత పరిస్ధితుల నుండి మీ జీవితంలో ఉన్న మనుషుల నుండి మీకు కొత్త బలం వస్తుంది.

 • ప్రేమను అనుభవించండి (Telugu)

  ప్రేమ మీతో ప్రారంభమవుతుంది. కాబట్టి ముందుగా మనల్ని మనం ప్రేమించుకుందాం.
  మనమెవరము, మన జీవితమేమిటి అన్న దాని గురించి మనపై మనం దయతో అవగాహన చేసుకుందాము.