ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಧ್ಯಾನ (Kannada)

ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಧ್ಯಾನ (Kannada)

ಶಾಂತಿ, ಅರಿವು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಧ್ಯಾನದ ಬುನಾದಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ.

ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಅಡಿಪಾಯದ ಸರಣಿಯು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಉಸಿರಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಐದು ಧ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಿರಿ. ಈ ಧ್ಯಾನಗಳು ನಿಯಮಿತವಾದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಹೊಸ ಧ್ಯಾನಸ್ಥರಿಗೆ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲಿನ ಧ್ಯಾನಸ್ಥರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದುದು.

Subscribe Share
ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಧ್ಯಾನ (Kannada)
 • ಧ್ಯಾನದ ಪರಿಚಯ (Kannada)

  ಶಾಂತಿ, ಅರಿವು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಧ್ಯಾನದ ಬುನಾದಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ.

  ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಅಡಿಪಾಯದ ಸರಣಿಯು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಉಸಿರಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಐದು ಧ್ಯಾನಗಳನ್...

 • First Step ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ

  ನಿಯಮಿತ ಧ್ಯಾನ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಭಯವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಡೆತಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ ಧ್ಯಾನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೈಹಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಆಂದೋಲನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ...

 • Fully relaxed ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ

  ನಾವು ದೇಹವನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಾಗ, ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಹ ಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ , ಜೀವನದ ಒತ್ತಡಗಳು ಸರಾಗವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೋಪ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಈ ಧ್ಯಾನವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ರಮೇಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ...

 • Conscious Breathing ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಉಸಿರಾಟ/ ಅರಿವಿನಿಂದ ಉಸಿರಾಟ

  ಉಸಿರಾಟವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಧ್ಯಾನವು ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನರಮಂಡಲವೂ ನಿಯಂತ್ರಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವ...

 • ಗಹನವಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿರುವುದು (Kannada)

  ದೇಹವನ್ನು ವಿಷ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ...

  ದೇಹವನ್ನು ವಿಷ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವರ್ತಮಾನಕ್ಕೆ ತರಲು ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರಾಟದ ಕ್ರಿಯೆ.

  ಆಳವಾದ ಉಸಿರಾಟವು ದೇಹವನ್ನು ಶುದ್ಧಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಧ್ಯಾನವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲು ಮ...

 • Smile for Joy ಆನಂದದ ಕಿರುನಗೆ (Kannada)

  ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ನಗಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಾವು ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಸಹ ನಗಬಹುದು. 'ನಗುವುದು' ಎಂಬ ಈ ಸರಳ ಕ್ರಿಯೆಯು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಧ್ಯಾನವು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತರುವ ಚಲನೆಗಳ ಮೂಲಕ, ‘ಎಂಡಾರ್ಫಿನ್’ ಎಂಬ ಸಂತೋಷದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಿನಕಳ...